چارچوب ITIL برای همه! [کارشناسان قرارداد]
ژانویه 11, 2022
چارچوب ITIL برای همه! [کارشناسان خرید]
ژانویه 11, 2022

چارچوب ITIL برای همه! [ناظران و ممیزین]

درج اطلاعات و مستندسازی داده‌ها بدون نظارت، مشتی زباله یا Garbage است اطلاعات زائدی که هیچ خاصیتی ندارند. خاصیت داده‌ها به صحت و درستی آن است و داده‌ها در صورت درج درست، به روزرسانی دقیق و نظارت مستمر، به داده‌های معتبر تبدیل خواهند شد و بر اساس این داده‌های معتبر است که می‌توان از آنها اطلاعات مفید استخراج کرد.
تبدیل داده به اطلاعات بحث مهمی است اما پیش از آن باید داده‌ها، درست وارد شوند. لذا چارچوب ITIL و ابزار آن بستر مهمی برای ناظران و ممیزین فراهم می‌کند تا صحت فرم و فیلدها طراحی شده در تمرینات، گردشکارها، قوانین واگذاری، مسئولیت‌پذیری کارشناسان، قوانین اطلاع‌رسانی و مفاهیم حسابرسی بر اساس ماتریس RACI را در دستور کار قرار دهند بدیهی است که ممیزین با دشبوردها و موتور گزارش‌ساز قادر به مشاهده‌ی وضعیت کلیه‌ی تمرینات پیاده‌سازی شده هستند. این یعنی حتی برای مباحث استاندارد امنیت اطلاعات ISMS نیز حضور ممیزین باید بخوبی در چارچوب ITIL دیده شود تا دستورالعمل‌های این استاندارد نیز به نحو احسن تدوین و اجرا گردد.
ناظران وظیفه‌ی کنترل دقت و صحت داده‌ها را برعهده دارند و با تمسک به آن می‌توانند بر تولید محتوای معتبر مسلط شوند. این یعنی ناظران با تمام تمرینات ITIL درگیر هستند آنان با بررسی کارها، درخواست‌های رخداد، سرویس، مشکلات، تغییرات، پروژه‌ها، دارایی‌ها و اقلام پیکربندی و مدیریت نشر و… سریع‌تر می‌توانند سازمان را به بهبود مستمر برسانند. ناظران و ممیزین بیشتر از هرکسی به سرویس دسک نیاز دارند!

error: اجازه کپی ندارید!