چارچوب ITIL برای همه! [ناظران و ممیزین]
ژانویه 11, 2022
چارچوب ITIL برای همه! [مدیران منابع انسانی]
ژانویه 11, 2022

چارچوب ITIL برای همه! [کارشناسان خرید]

خرید تجهیزات فناوری اطلاعات، معضل بزرگ و پرچالشی در سازمان‌هاست زیرا بدلیل لابی‌ها و رانت برخی افراد با برخی فروشندگان معمولاً تجهیزات خریداری شده آنچه نیست که مد نظر کاربر یا فناوری اطلاعات است. علاوه بر آن فرایند خوب و منسجمی بین درخواست خرید با ریز نیازمندی‌های تهیه شده وجود ندارد. همچنین بررسی کیفیت ارایه‌ی خدمات و محصولات فروشندگان، ارزیابی مناسب‌ترین قیمت، چیزی نیست که به سادگی بتوان از آن چشم پوشی کرد. تمام تجهیزات موجود و خریداری شده، جزو دارایی‌های سازمان است بنابراین بایستی به نحو احسن مدیریت شوند. از این رو چارچوب و ابزار ITIL قادرست این چالش‌ها از بین ببرد.
کارشناسان خرید با درک مفاهیم ITIL و ابزار آن قادرند تا گردشکار خرید را بر اساس درخواست کاربر طراحی نمایند، دقیقاً چیزی را بخرند که مطابق با ریز نیازمندهای‌ مطرح شده در سرویس کاتالوگ باشد و البته از فروشندگان معتبر که رابطه، حجم دارایی‌های خریداری شده‌ی قبلی و… آنان را می‌توانند بینند و ارزیابی کنند. همچنین بازیافت برخی دارایی‌ها، مستهلک‌کردن دارایی‌های قدیمی و بسیاری از روال‌های کنترل و مدیریت دارایی‌های موجود، به آنان کمک می‌کند تا جلوی هدررفت هزینه گرفته شود. مدیریت دارایی، دیتابیس مدیریت پیکربندی، مدیریت فروشندگان، قراردادها و مدیریت خرید و در آخر سرویس کاتالوگ جزو تمریناتی است که کارشناسان خرید به شدت نیازمند آن هستند. بنابراین کارشناسان خرید بیشتر از هرکسی به سرویس دسک نیاز دارند!

error: اجازه کپی ندارید!