چارچوب ITIL برای همه! [کارشناسان سخت‌افزار]
ژانویه 19, 2022
چارچوب ITIL برای همه! [وب‌مسترها]
ژانویه 29, 2022

چارچوب ITIL برای همه! [مدیران کنترل پروژه]

کنترل پروژه و ارزیابی پیشرفت آن بر اساس منابع همیشه دغدغه‌ کارفرمایان و مجریان در هر حوزه‌ای است چه آن پروژه، عمرانی باشد چه ساختمانی و چه فناوری و… درهرحال مدیریت و هدایت منابع به‌سوی موفقیت و اتمام پژوه حین یا قبل از برنامه‌ریزی صورت گرفته جزو اساسی‌ترین وظایف گروه و مدیر پروژه است. ازاین‌رو ابزارهایی برای مدیریت پروژه تدوین‌شده که بسیاری به آن‌ها آشنایی یا تسلط دارند. اما اگر آنان به چارچوب و ابزار ITIL مجهز شوند چطور؟ در این صورت هر پروژه‌ای را صرفاً به‌واسطه‌ی رانت و … تعریف نمی‌کنند. پروژه بر اساس حجم درخواست‌ها و نیازها و تغییرات و مشکلات موجود خواهد بود. پروژه، بانی تغییر خواهد بود و پروژه بین منابع به نحو احسن توزیع می‌گردد تا ساختار شکست کار WBS یا Work Breakdown Structure را نه‌فقط برای تقسیم‌کار، بلکه برای زمان هم بکار گیرند که من اسمش را می‌گذارم TBS یا Time Breakdown Structure زیرا مهم‌تر از تعریف کار، تعریف زمان انجام کار است. مدیریت زمان موفقیت سریع‌تر و دقیق‌تر پروژه را میسر می‌کند. زیرا چارچوب ITIL در تعاریفی نظیر SLA و OLA،ٍExpanded Time و Elapsed Time همیشه تأکید فراوان دارد. مدیران کنترل پروژه برای مدیریت پروژه‌ها، نیازمندی تمرینات مدیریت تغییر هستند مدیران پروژه بیشتر از هرکسی به سرویس دسک نیاز دارند!

error: اجازه کپی ندارید!