چارچوب ITIL برای همه! [کارشناسان پیشخوان]
ژانویه 11, 2022
چارچوب ITIL برای همه! [کارشناسان توسعه‌ی نرم‌افزار]
ژانویه 11, 2022

چارچوب ITIL برای همه! [کارشناسان امنیت]

کارشناسان امنیت شبکه و حتی کارکنان حراست که در پی نظارت، کنترل و مدیریت محدودیت‌های دسترسی هستند برای انجام کارهای خود، ذهنیت درستی نسبت به چارچوب ITIL و ابزار پیاده‌سازی آن ندارند و هنوز به شیوه‌ی سنتی و مرسوم کار می‌کنند. حتی آن دسته از سازمان‌هایی که از ISMS استفاده می‌کنند نیز داشتن این استاندارد را کافی و وافی می‌دانند. در حالی‌که داشتن استاندارد ISMS ( سیستم مدیریت امنیت اطلاعات) بدون پیاده‌سازی آن مشتی فرم و دستورالعمل کاغذی است. لذا برای پیشبرد امنیت اطلاعات استفاده از ITIL و پیاده‌سازی دستورالعمل‌های و قواعد ISMS در این چارچوب امری لازم و مهم است. از این رو کلیه‌ی گردشکار تامین و تغییر حدود دسترسی از طریق این چارچوب امکانپذیر است.. این کمک می‌کند تا نرخ فرایند تامین دسترسی ناآگاهانه در برنامه‌ی دسترسی به حداقل برسد. روال نظارت بر دسترسی‌ها و اطلاعات به بهترین وجه و با کمترین سعی و خطا صورت گیرد. دارایی‌های مرتبط با یک نرم‌افزار را کنترل و مالک و استفاده‌کنندگان آنرا از طریق نقشه روابط شناسایی و انواع حسابرسی‌های امنیتی را روی آنها اندازه بگیرند. پروژه‌های امنیتی خلق کنند و براساس شناسایی رویدادهای امنیتی، رخداد و مشکل را ایجاد و با مدیریت تغییر در پی اصلاح و بهبود آن گام بردارند. کارشناسان امنیت اطلاعات بیشتر از هر کسی به سرویس دسک نیاز دارند!

error: اجازه کپی ندارید!